Palm CA 10 ft #7/8

Price:
2 595 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P701979
Quantity:
Will handle everything from pike, coastal fishing to single hand spey for salmon and sea trout. Fast, deep, short action which prestsents as good with whole lines as with shooting heads, 
Weight 138 g. Recommended line weight: Medium-short WF lines in # 8 for overhand casting. For Spey-and underhand casting, heads 17-20g. Skagit 320-400 gr

Här pratar vi om allt från gäddfiske, kustfiske till enhands spey för lax och havsöring.
Snabb, djup, kortslagig aktion som presterar lika bra med hela linor som med  lösa klumpar.
Vikt 138/148 g. Rekommenderad linvikt :Medium-korta WF-linor i #8 för överhandskast. För Spey- och underhadskast klumpar på 17-20 g. Skagit 320-400 grains

Link: Palm CA 10 ft #7/8 in action

Link: Palm CA 10 ft #7/8 in Orkla River