Palm CA 10 ft #7/8

Sale:
1 695 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P702003
Type:
Winn
Quantity:
In Stock
Will handle everything from pike, coastal fishing to single hand spey for salmon and sea trout. Fast, deep, short action which prestsents as good with whole lines as with shooting heads, 
Weight 138 g. Recommended line weight: Medium-short WF lines in # 8 for overhand casting. For Spey-and underhand casting, heads 17-20g. Skagit 320-400 gr

Spey-for-all, cast with two hands and fish light with one!

Winn is a new polymer grip, by many conciderd more comfortable than traditional cork.
These slip-resistant all-weather grips reduces stress on hands. They enhance your sensitivity, and in addition minimizes fatigue.

Här pratar vi om allt från gäddfiske, kustfiske till enhands spey för lax och havsöring.
Snabb, djup, kortslagig aktion som presterar lika bra med hela linor som med  lösa klumpar.
Vikt 138/148 g. Rekommenderad linvikt :Medium-korta WF-linor i #8 för överhandskast. För Spey- och underhadskast klumpar på 17-20 g. Skagit 320-400 grains

Spey-for-all, kasta med två hämder men fiska med en hand!

Winn är ett nytt polymer grepp som av många anses skönare än vanlig kork. Dessa greppvänliga allvädershandtag minskar påverkan på din hand. De förbättrar din känsla och minimerar risken för uttröttning av kasthanden.


Link: Palm CA 10 ft #7/8 in action

Link: Palm CA 10 ft #7/8 in Orkla River