Palm CA 15 ft # 10/11

Sale:
2 395 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P716921
Type:
CA 15 # 10/11
Quantity:
In Stock
We thought we wanted a fast and powerful rod in this length, but instead this side-track was very successful. A little deeper action, giving the rod a lot of life. It can handle anything from heavy grain-heads, over Skagit-heads to long belly Spey lines.
Wide or narrow grip work as well. A lot of feeling in this very "forgiving" 15-footer
Weight :320 g
Recommended line weight 38-42 g. Spey lines  65-75 ft  # 10/11, Spey lines 75-85 ft  # 9/10


Vi trodde vi ville ha ett snabbt och kraftfullt spö i denna längd, men istället blev detta “sidospår” väldigt lyckat. Lite djupare aktion som ger spöt massor av liv. Det klarar allt från tunga klumpar, inkl Skagit-linor, till hela speylinor. Spöt kastar lika bra med kort som med bredd handfattning. Det finns verkligen massor av “feeling” i denna mycket förlåtande 15-fotare.


Vikt 320 g. Rekommenderad linvikt : 38-42g ; Spey lina 65-75 ft # 10/11, Spey lina 75-85 ft # 9/10 .

Link: Palm CA 15 ft in action

Link : Palm CA 15 ft in Kalix River

Link:
Palm CA 15 ft with long belly Spey line