Prawns &Grubs
Räk och hackelflugor.
Olika varianter och priser för varje mönster. 
Krok ingår ej
Beställningar görs i web butiken eller via informationen under kontakt